Woon-en atelieradres:
Wolwevershaven 46,
3311 AW Dordrecht
Tel: +31-(0)78-6139990
Internetadres: http://www.kloens.art
E-mailadres: bas 'AT' kloens.com

Sinds 1968 maakt Bas Kloens, geboren en getogen Dordtenaar (1940), olieverfschilderijen van vegetaties; de laatste jaren alleen nog maar op groot formaat.

In al die jaren is hij een van de weinigen geweest, die tegen de stroom in figuratief is blijven werken en zal ook in de toekomst niet meer aan de voorstelling ontsnappen.

Zijn techniek berust op de al in de 15e eeuw door de gebroeders Van Eyck toegepaste techniek van het schilderen met olieverf, die door de langzame droging een realistische bedachtzame werkwijze met vloeiende licht- en schaduwwerking mogelijk maakt.

Overlapping en verkleining van figuratieve vormen, toepassing van koud en warm kleurgebruik en schaduwwerking geven een illusie van ruimte, “une fenêtre ouverte sur la nature", "les Pays-Bas (Kloens)".

De meeste schilderijen bevinden zich in openbare en particuliere verzamelingen.

Sinds 1968 werkt Bas Kloens (Academie voor Beeldende Kunsten, Rotterdam en Koninklijke Academie, Den Haag) aan een oeuvre, dat gekenmerkt wordt door een grote mate van realisme.


Selectie uit kritieken:

In zijn olieverfschilderijen staat de plant centraal. Hoewel de natuur zijn inspiratiebron is, geeft hij deze niet natuurgetrouw weer, maar schept met behulp van bestaande elementen een zorgvuldig gepenseelde eigen natuur.

Zijn schilderijen zijn groot en overtuigend van kleur. Het werk heeft een verblindende klaarheid en hoewel het met precisie in details is uitgewerkt, mist het niet de grote lijn.

Het is decoratief en heeft een fantastisch realistische benadering. Zijn vegetaties doen soms denken aan de droomwereld van Henri Rousseau, de koning der zondagsschilders en hebben enige binding met de magisch realisten.

Een verloren paradijs of een droomwereld, tegelijk natuur uit een fantasie-reageerbuis.

Een geschilderd niemandsland tussen droom en werkelijkheid.

De plantentuinen van Kloens doordringen ons met een geheimzinnige stilte, die door de alom aanwezige groeikracht van de vegetatie iets dwingends krijgt.

De doeken lijken meer “gegroeid” dan bedacht. Een vegetatie wordt, als men er even naar kijkt, een omgeving, waar men zich in bevindt. Men vergeet de expositiezaal en komt in een heerlijk maar niet ongevaarlijk droomland. Het gevaar is niet meer dan een vermoeden. De schoonheid van vele andere tinten tussen de diverse groenen bekoort. Bladeren krullen als een schoonschrift. Die schepping heeft een woordloze boodschap voor ons.

Kloens schildert planten en bloemen in een uitbundige kleurenpracht, niet als achtergrond bij een verhaal, maar als een op zichzelfstaande wereld. Zijn werken zijn verstilde landschappen waarin zowel kamer- als wilde planten figureren, samengebracht tot magisch realistische landschappen.

Van de schilderijen van Bas Kloens moet je houden.Ze tonen de eigen belevingswereld van een schilder, die oog heeft voor de gedetailleerde rijkdom van de natuur. Ze tonen ook, dat bestaande elementen zodanig verwerkt kunnen worden, dat een niet-bestaande realiteit het resultaat is.